מומחה למחלות ריאה


בהקשר לעבודתי כיועץ מחלות-ריאה, מדובר על תחום רחב של מחלות, חלקן ריאתיות וחלקן קשורות למחלות של איברים שונים, המשליכים  על תפקוד הריאה:
מחלות כרוניות ריאתיות ידועות הינן ברונכיטיס כרונית (COPD(CHRONIC OBSTRUCTIVE , PULMONARY DISEASE), אמפיזמה (נפחת), לייפת (פיברוזיס ריאתית) ואסטמה.

 חשיפת עובדים לחומרים שונים כגון SILICOSIS (אבן קיסר או דומה )(אסבסט (ASBESTOSIS), מתכות (אלומיניום, קרום וניקל) וחומרים רעילים נוספים, עלולה לפתח מחלת סרטן ו/או למחלות הגורמות ל"צלקות ריאה", בגללן לעיתים אף נדרשת השתלה ריאתית.

מתוקף תפקידי הנני בעל מיומנות והכשרה להתאים מכשירי תומכי נשימה ומכשירי אספקת חמצן למי שנדרש למכשירים הללו.
אני משמש כיועץ בכיר לרופאי קהילה הנעזרים בידע הנרחב שלי על מנת להחליט על דרכי הפעולה שעליהם לנקוט.

לשם אבחון נדרשת לעיתים סדרת בדיקות - חלקן לא פולשניות (קרי MRI או CT  או מיפויים) וחלקן פולשניות, במטרה לקבל את מירב המידע הדרוש.
אני מבצע בדיקות אילו במסגרת אשפוז בבי"ח .

הנני משמש כמרצה בתחום מחלות הריאה בבי"ס לרופאי הקהילה.
כמו-כן 
הוסמכתי לשמש כמומחה מטעם בתי משפט לחוות דעת בעניני מחלות ריאה.
הוסמכתי ע"י מועצה המדעית לתת חוות דעת לבתי משפט.